Szabó Anna (szerk.)Cikkek

Csűrös Ştefan Scurtă caracterizare generală a vegetaţiei din Transilvania [pdf]
Kiadvány: Acta Botanica Horti Bucurestiensis, 1961-1962, fasc. II., Volum festiv dedicat centenarului Grădinii Botanice din Bucureşti, 1963 Évszám: 1963 Oldalszám: 825-853
Soó Rezső Az Erdélyi Medence endemikus és reliktum növényfajai (Die Endemismen und Reliktarten des Siebenbürgischen Beckens) [pdf]
Kiadvány: Acta Geobotanica Hungarica 5 Évszám: 1942 Oldalszám: 141-183
Soó Rezső Les associations vegetales de la Moyenne-Transylvanie. II. Les associations des marais, des prairies et des steppes [pdf]
Kiadvány: Acta Geobotanica Hungarica 6 Évszám: 1949 Oldalszám: 3-107
Prodan, I. Flora Câmpiei Ardelene. Studiu floristic-ecologic şi agricol [pdf]
Kiadvány: Buletinul Academiei de Agricultură, 2, Cluj Évszám: 1931 Oldalszám: 3-171
Ghişa, Eugen Cercetări asupra asociaţiei Stipetum stenophyllae cu Danthonia calycina în Transilvania centrală [pdf]
Kiadvány: Buletinul Grădinii Botanice Cluj, XXI, 1-2 Évszám: 1941 Oldalszám: 56-67
Bădărău, Al., S., Groza, Gh., Peştina, Cr. Centaurea orientalis L. (element biogeografic sarmato-nord balcanic) şi C. ruthenica Lam. (Element biogeografic sarmato-turanic) în flora Podişului Transilvaniei [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1995-1996 Oldalszám: 13-20
Borza, Alexandru, Lupşa, Viorica Flora şi vegetaţia din ţinutul Blajului (I.) [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1964 Oldalszám: 147-166
Borza, Alexandru, Lupşa, Viorica Flora şi vegetaţia din ţinutul Blajului (II.) [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1965 Oldalszám: 197-206
Coldea, Gh., Bădărău Al., Pendea, Fl. Centaurea ruthenica Lam. has not disappeared from the Transsylvanian flora [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1997-1998 II. Oldalszám: 51-62
Csűrös-Káptalan, Margit Despre Agrosteto-Festucetum sulcatae şi încadrarea ei taxonomică [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1971 Oldalszám: 193-202
Gergely, Ioan Pajişti mezofile din partea nordică a Munţilor Trascăului [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1969 Oldalszám: 191-209
Gergely, Ioan Asociaţii stepice montane din partea nordică a Munţilor Trascăului [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1970 Oldalszám: 167-181
Gergely, Ioan, Raţiu, Flavia Aspecte de vegetaţie din Cheile Aiudului [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1965 Oldalszám: 177-187
Hodişan, Ioan Cercetări fitocenologice asupra pajiştilor din Bazinul Feneşului (jud. Alba) [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1968 Oldalszám: 210-230
Kovács, Andrei, Manoliu, Ecaterina Contribuţii la cunoaşterea florei şi vegetaţiei din împrejurimile satului Corpadea (judeţul Cluj) [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1972 Oldalszám: 223-235
Raţiu, Onoriu, Kovács Andrei, Silaghi, Gheorghe Fitocenoze caracteristice împrejurimilor Blajului [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1969 Oldalszám: 169-189
Şuteu, Ştefan Vegetaţia ierboasă de stâncărie din Cheile Râmeţului (Jud. Alba) [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1968 Oldalszám: 243-266
Şuteu, Ştefan Vegetaţia xerofilă de pe pantele din dreapta Văii Vaidacutei [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1975 Oldalszám: 95-104
Vicol, E. The Flora of the Fînaţele Clujului Reservation [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1989 Oldalszám: 127-133
Pop, I., Hodişan, I. Analiza cormoflorei şi a vegetaţiei de la Băile Cojocna (Jud. Cluj) [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1980 Oldalszám: 69-87
Soó Rezső Az Erdélyi Mezőség flórája. Prodromus Florae Regionis Mezőség (Transsilvaniae Centralis) [pdf]
Kiadvány: Florae Pannonico-Carpaticae (Olim Hungaricae) Criticae VII. Editio Instituti Botanici Universitatis Debrecen Évszám: 1949 Oldalszám: 1-125
Nyárády E., Gy. Cheia Turzii, monument al naturii [pdf]
Kiadvány: Ocrotirea naturii şi a mediului înconjurător Évszám: 1955 Oldalszám: 28-32
Resmeriţă, I. Rezervaţia botanică de la Suatu [pdf]
Kiadvány: Ocrotirea naturii şi a mediului înconjurător, 15, nr. 2 Évszám: 1971 Oldalszám: 129-138
Ciufudeanu, F. Aspecte de floră şi de vegetaţie din rezervaţia Calcarele de la Ampoiţa (Piatra Ampoiţei) (jud. Alba) [pdf]
Kiadvány: Ocrotirea naturii şi a mediului înconjurător, 16/2, Bucureşti Évszám: 1972 Oldalszám: 217-219
Boşcaiu, N., Tauber, F., Raulea, M Aspecte de vegetaţie de la Rîpa Roşie (Judeţul Alba) [pdf]
Kiadvány: Ocrotirea naturii şi a mediului înconjurător, 28/1, Bucureşti Évszám: 1984 Oldalszám: 36-44
Ghişa, Eugen Rezervaţia botanică de la Zaul de Câmpie [pdf]
Kiadvány: Ocrotirea naturii şi a mediului înconjurător, 5 Évszám: 1961 Oldalszám: 11-26
Soó Rezső Adatok a Mezőség növényzetének ismeretéhez [pdf]
Kiadvány: Scripta Botanica Musei Transsilvanici III Évszám: 1944 Oldalszám: 100-122
Bădărău, Al., S., Dezsi, Şt., Comes, O. Cercetări biogeografice asupra speciilor stepice de Astragalus L. din Depresiunea Transilvaniei (I) [pdf]
Kiadvány: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geographia, XLV, 2 Évszám: 2000 Oldalszám: 117-130
Bădărău, Al., S., Dezsi, Şt., Man, T. Cercetări biogeografice asupra speciilor stepice de Astragalus L. din Depresiunea Transilvaniei (II) [pdf]
Kiadvány: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geographia, XLVI, 1 Évszám: 2001 Oldalszám: 51-67
Csűrös Ştefan, Resmeriţă, I., Káptalan, M. Cs., Gergely, I. Contribuţii la cunoaşterea pajiştilor din Câmpia Transilvaniei şi unele consideraţiuni cu privire la organizarea terenului [pdf]
Kiadvány: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Seria Biol., 2. Évszám: 1961 Oldalszám: 15-61
Resmeriţă, I. Fitocenoze din Cîmpia Transilvaniei cu relictul glaciar xerotermic Nepeta ucranica [pdf]
Kiadvány: Studii şi cercetări de Biologie. Seria Botanică, 19/1 Évszám: 1967 Oldalszám: 53-59
Doltu, M. I. şi Schneider-Binder, Erika Plante colectate şi prelucrate de Ferdinand Schur, aflate în colecţiile de herbarii ale Muzeului Brukenthal [pdf]
Kiadvány: Studii şi Comunicări Ştiinţe Naturale, Muzeul Brukenthal, Sibiu Évszám: 1970 Oldalszám: 215-262
Schneider, Eckbert Câteva elemente sudice şi estice în entomofauna colinelor stepice din împrejurimile Sibiului [pdf]
Kiadvány: Studii şi Comunicări Ştiinţe Naturale, Muzeul Brukenthal, Sibiu Évszám: 1970 Oldalszám: 279-286
Scneider-Binder, Erika Aspecte din flora şi vegetaţia conglomeratelor Tălmaci-Podul Olt (jud. Sibiu) [pdf]
Kiadvány: Studii şi Comunicări Ştiinţe Naturale, Muzeul Brukenthal, Sibiu Évszám: 1970 Oldalszám: 161-186
Scneider-Binder, Erika Pajiştile xeroterme din ord. Festucetalia valesiacae Br.+Bl. Et Tx. 1943 în zona colinelor marginale ale Depresiunii Sibiului [pdf]
Kiadvány: Studii şi Comunicări Ştiinţe Naturale, Muzeul Brukenthal, Sibiu Évszám: 1975 Oldalszám: 95-120
Scneider-Binder, Erika Die Flora des Steppenreservates am Zakelsberg (Slimnic, Südsiebenbürgen) [pdf]
Kiadvány: Studii şi Comunicări Ştiinţe Naturale, Muzeul Brukenthal, Sibiu Évszám: 1983 Oldalszám: 153-176
Csűrös István Az Erdélyi-medence növényvilágáról [pdf]
Kiadó: Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár Évszám: 1974
Kovrig, Simeon, Ornstein, Josephus Index Florae Szamosujvarensis [pdf]
Kiadó: Typis "Aurorae" A. Todoran Évszám: 1899 Oldalszám: 3-31
Borza, Alexandru Materiale pentru studiul ecologic al Câmpiei Ardealului [pdf]
Kiadvány: Buletinul Grădinii Botanice Cluj VIII Kiadó: Grădina Botanică, Cluj Évszám: 1928 Oldalszám: 1-10
Borza, Alexandru Botanic excursion through "The Câmpia" [pdf]
Kiadó: Grădina Botanică, Cluj Évszám: 1931
Ciurchea, Maria Aspecte de vegetaţie de pe valea Boholţului (Raionul Făgăraş) [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1964 Oldalszám: 249-264
Coldea, Gheorghe, Pop, Adriana Phytocoenologische Untersuchungen über die meso-thermophilen Eichenwalder Siebenbürgens [pdf]
Kiadvány: Stapfia 46 Évszám: 1996 Oldalszám: 55-64
Csűrös Margareta Aspecte de vegetaţie din împrejurimile staţiunii balneare Vaţa (jud. Hunedoara) [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1975 Oldalszám: 117-120
Csűrös Ştefan, Kovács Andrei Cercetări fitocenologice în raioanele Sighişoara şi Agnita [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1962 Oldalszám: 205-232
Csűrös-Káptalan, Margareta Contribuţii la studiul fitocenologic al pădurilor din bazinul văii Turului [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1962 Oldalszám: 249-262
Csűrös-Káptalan Margareta, Ciurchea, Maria, Szász Elisabeta Observaţii fitocenologice şi ecologice în valea Popeştilor (Cluj) [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1964 Oldalszám: 265-273
Csűrös István Az Erdélyi-Mezőség élővilágáról [pdf]
Kiadó: Tudományos Könyvkiadó, Bukarest Évszám: 1973 Oldalszám: 2-171
Enculescu, P. Antestepa din câmpia Ardealului [pdf]
Kiadvány: Revista pădurilor 51 nr. 3 şi 4 Évszám: 1939 Oldalszám: 255-259
Gergely, Ioan Relaţii cenologice şi date noi asupra răspîndirii stejarului pufos (Quercus pubescens Willd) în regiunea Cluj [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1960 Oldalszám: 221-229
Gergely, Ioan Contribuţii la studiul fitocenologic al pădurilor din partea nordică a Munţilor Trascăului [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1962 Oldalszám: 263-298
Gergely, Ioan Flora şi vegetaţia pădurii Sloboda - Aiud [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1968 Oldalszám: 339-359
Hager, von Johannes Submediterane pflanzen in der Siebenbürgischen flora [pdf]
Kiadvány: Naturwissenschaftlische Forschungen über Siebenbürgens 1985 III Évszám: 1985 Oldalszám: 121-155
Hodişan, Ioan Noi contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei Masivelor Dîmbău şi Părăginoasa, din bazinul Feneşului (jud. Alba) [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1971 Oldalszám: 169-174
Hodişan, Ioan, Hodişan, Viorica Cercetări de vegetaţie în bazinul Văii Caselor (jud. Bistriţa-Năsăud) [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1974 Oldalszám: 95-104
Kovács, Andrei, Bechet, Maria, Coldea, Gheorghe, Korodi Gál, Ioan, Tövissi, Iosif, Drăgan-Bularda, Mihai, Teodorescu, Mihai Cercetări fitogeografice în pădurea Mănăştur-Cluj [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1970 Oldalszám: 274-304
Kovács, Andrei, Coldea, Gheorghe, Korodi Gál, Ioan, Kiss, Ştefan, Drăgan-Bularda, Mihai Cercetări biocenologice în Pădurea Lomb - Cluj [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1968 Oldalszám: 361-383
Mititelu, D., Mureşan, Ligia, Lădar, Claudiu Vegetaţia a două rezerveţii botanice din judeţul Bistriţa-Năsăud [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1988 Oldalszám: 67-73
Oroian, Silvia Aspecte din flora şi vegetaţia pădurii Săbed (jud. Mureş) [pdf]
Kiadvány: Ocrotirea Naturii şi a Mediului Înconjurător Évszám: 1991 Oldalszám: 35-41
Pop, Adriana Floristisch-ökologische Bemerkungen zur Vegetation der Klausenburger Berge [pdf]
Kiadvány: Stapfia 45 Évszám: 1996 Oldalszám: 103-134
Pop, Adriana, Coldea, Gheorghe Contribuţii la studiul geobotanic al cvercetelor din dealurile Clujului [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1987 Oldalszám: 169-177
Pop, Ioan Vegetaţia dealurilor de la Baia de Arieş (jud. Alba) cu unele consideraţii fitocenologice comparative asupra gorunetelor acidofile din România [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1971 Oldalszám: 153-168
Pop, Ioan, Cristea, Vasile, Hodişan, Ioan, Raţiu, Onoriu Studii biologice asupra florei şi vegetaţiei din zona lacurilor de la Ocna Dej şi Sic (jud. Cluj) [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1983 Oldalszám: 45-63
Pop, Ioan, Hodişan, Ioan, Raţiu, Onoriu, Páll Ştefan Vegetaţia masivelor calcaroase de la Cheile Întregalde şi Piatra Caprii [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1960 Oldalszám: 195-219
Pop, Ion, Hodişan, Ion Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei calcarelor de la Godineşti - Zam (Reg. Hunedoara, Raion Ilia) [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1964 Oldalszám: 229-239
Resmeriţă, Ion, Emilian Ţopa O fitocenoză de Alnus glutinosa cu Anemone nemorosa [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1962 Oldalszám: 299-304
Schneider-Binder, Erika Gebüsche und Hecken (Prunion fruticosae Tx. 1952) und Prunion spinosae Soó (1930 n.n. 1940) im Hügelgebiet um die Zibinssenke in Siebenbürgen [pdf]
Kiadvány: Studii şi Comunicări Ştiinţe Naturale, Muzeul Brukenthal, Sibiu Évszám: 1972 Oldalszám: 183-202
Schneider-Binder, Erika Consideraţii asupra asociaţiilor din alianţa Stipion lessignae Soó 1947 în România [pdf]
Kiadvány: Studii şi Comunicări Ştiinţe Naturale, Muzeul Brukenthal, Sibiu Évszám: 1977 Oldalszám: 91-113
Schneider-Binder, Erika Pădurile din Depresiunea Sibiului şi dealurile marginale I. [pdf]
Kiadvány: Studii şi Comunicări Ştiinţe Naturale, Muzeul Brukenthal, Sibiu Évszám: 1973 Oldalszám: 71-101
Şerbănescu, Ion Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului [pdf]
Kiadvány: Ocrotirea Naturii 5 Évszám: 1960 Oldalszám: 33-46
Simkovics Lajos Adatok Kolozsvár és Torda vidékének florájához [pdf]
Kiadvány: Magyar Növénytani Lapok II. évf. 21. sz. Évszám: 1878 Oldalszám: 145-153
Simkovics Lajos Pótadatok Kolozsvár és Torda vidékének florájához [pdf]
Kiadvány: Magyar Növénytani Lapok III. évf. 28. sz. Évszám: 1879 Oldalszám: 49-53
Soó Rezső Geobotanische Monographie von Kolozsvár (Klausenburg) [pdf]
Kiadvány: A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság Honismertető Kiadványai IV, 15-16. Évszám: 1927 Oldalszám: 1-151
Soó Rezső Az Erdélyi Mezőség erdei növényfajainak elterjedése [pdf]
Kiadvány: Erdészeti kísérletek XLVI Évszám: 1945-46 Oldalszám: 1-36
Soó Rezső Közép-Erdély erdei növényszövetkezetei és azok jellemző (character)-fajai [pdf]
Kiadvány: Erdészeti kísérletek XLVII Évszám: 1947 Oldalszám: 3-58
Soó Rezső Les Associations Vegetales de la Moyenne Transylvanie. I. Les Associations Forestieres [pdf]
Kiadvány: Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. Évszám: 1951 Oldalszám: 1-72
Şuteu, Ştefan, Cristea, Vasile, Micle, F. Stejereto-carpinetele din împrejurimile localităţii Tirimia (jud. Mureş) [pdf]
Kiadvány: Contribuţii Botanice Évszám: 1983 Oldalszám: 113-115
Svoboda, Constantin Gramineele (Poaceele) spontane din judeţul Bistriţa-Năsăud [pdf]
Kiadvány: Studii şi cercetări Muz. Judeţean Bistriţa-Năsăud Évszám: 1998 Oldalszám: 165-171
Svoboda, Constantin Contribuţii corologice la flora vasculară a judeţului Bistriţa-Năsăud [pdf]
Kiadvány: Studii şi cercetări Muz. Judeţean Bistriţa-Năsăud Évszám: 1996 Oldalszám: 103-109
Szakmáry Ferenc Florisztikai tanulmányok a szabédi m. Kir. Erdészeti kísérleti telepen. [pdf]
Kiadvány: Erdészeti Kísérletek VII Évszám: 1905 Oldalszám: 115-122
Tauber, Ferdinand, Weber, Peter Dealul cu bulbuci (Trollius europaeus L.) de lângă Mediaş [pdf]
Kiadvány: Ocrotirea Naturii şi a Mediului Înconjurător 1 Évszám: 1976 Oldalszám: 23-33
Teppner, Herwig Die Onosma-Arten (Boraginaceae-Lithospermae) Rumäniens [pdf]
Kiadvány: Stapfia 45 Évszám: 1996 Oldalszám: 47-54

kapcsolódó

» cikkek
» az adatbázisról
» irodalomjegyzék

további természettudományi adatbázisok

» Erdélyi folyók élővilága adatbank

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék