Flóra adatbázis

Sárkány-Kiss Endre - Bücs Szilárd - Markó Bálint (szerk.)

Euphorbia seguierana - pusztai kutyatej

Csoport : Eurázsiai és középeurópai származású fajok
Család : Kutyatejfélék családja (Euphorbiaceae)
Raunkiaer életforma-kategória: H
Talajnedvesség igény: 1
Hőigény: 3.5
Talaj igény – talajreakció: 4
Cönológiai besorolások: Festuco-Brometea (car) Festucetalia Festucion vaginatae
Flóraelem : eua (med)

50-60 cm-re megnövő, erős gyökérzetű növény. Szára felálló, sárgás-zöld, levelei keskenyedő vállúak, szálas-lándzsásak, kihegyesedők, csupaszak. Gallérkalevelei tojásdad-háromszögűek, eleinte sárgák, később zöldek. Álcsészéjének levélkéi szintén szálas-lándzsásak, de pillás szőrűek. Ernyője soksugarú. Az álcsésze karimáján levő mirigyek félhold alakúak, tokja 3 mm, csupasz, finoman pontozott. Homoki gyepekben, sztyeppréteken nem ritka.

Trifolium medium - erdei here

Csoport : Eurázsiai és középeurópai származású fajok
Család : Hüvelyesek v. pillangósvirágúak családja (Leguminosae)
Raunkiaer életforma-kategória: H
Talajnedvesség igény: 3
Hőigény: 3
Talaj igény – talajreakció: 0
Cönológiai besorolások: Quercetalia pubescentis Querco-Fagetea Trifolion medii (car)
Flóraelem : eua

Nagy virágzatú, lilás vagy pirosas virágú növény, kevés erdei herefajunk egyike. 20-50 cm magasra nő, szára felálló, ritkán ágazik el, csupasz vagy enyhén rányomott szőrű. Összetett levelei hosszú nyelűek, a levélkék elliptikusak, 1.5-5 cm-re nőnek. A pálhák összenőnek a levélnyéllel, szőrösek, szabad végük kihegyesedő, gyakran vörösesen erezettek. Virágai fejecskébe tömörülnek, a virágzatnak gallérozó levelei vannak, viszont az egyes virágoknak nincs murvalevele. A párta jóval hosszabb a csészénél, amely lehet 10 vagy több erű, cimpái pillásak, egyenlőtlen hosszúságúak. A párta pirosas, elvirágzás után megbarnul, maradó. Egész nyáron virágzik, lomberdőkben, erdőszegélyeken, cserjésekben él.

Alnus glutinosa - enyves éger

Csoport : Eurázsiai és középeurópai származású fajok
Család : Nyírfélék családja (Betulaceae)
Raunkiaer életforma-kategória: MM - M
Talajnedvesség igény: 5
Hőigény: 3
Talaj igény – talajreakció: 3
Cönológiai besorolások: Alnion glutinosae Alno-Padion Alnetea
Flóraelem : eua

Lombhullató, 25-28 méter magasra növő fa, koronája szabályos kúpos, idősebb korban szétterülő. Kérge fiatalon sima, szürkés, az idősebb példányoké barnás-fekete, fiatal hajtásai zöldek vagy bíborosak, narancssárga paraszemölcsökkel. Levelei szórt állásúak, 4-6 cm hosszúak, visszás tojásdadok, kicsípett csúcsúak és ékvállúak. Szélük kétszeresen fogazott, színük csupasz, fényeszöld, fonákjuk világosabb sárgászöld, az erek mentén molyhos, fiatalon enyves tapintásúak. Rügyfakadás előtt, igen korán virágzik (február, március eleje), a virágok váltivarúak. A porzós barkák 2-3 cm hosszúak, eleinte bíborosak, a portokok felnyílása után sárgák, a termős barkák egy-másfél centiméteresek, először szintén pirosasak, virágzáskor zöldesek, majd elfásodnak. Az elfásodott barka védi a kis makkterméseket, amelyek következő télen hullanak ki. Síkvidéken és alacsony dombvidéken patakok mentén, nedves, részlegesen elöntött talajokon gyakori, társulásalkotó fafaj.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2007
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék