Szabó Anna (szerk.)Az adatbázisról

Az Erdélyi-medence flóra-adatbázisa 2004-2005 között készült, egy növényföldrajzi elemzés kapcsán. Összeállításában Kun András (MTA-Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, Vácrátót, Magyarország), Ruprecht Eszter és Szabó Anna (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár), valamint Csergő Enikő és Hajdu Zsolt (BBTE, diákok) vettek részt. Különböző fajcsoportok – sztyepp, erdős-sztyepp és erdei fajok – elterjedési térképét rajzoltuk meg, szakirodalmi és saját adataink alapján, összesen 194 növényfajét. Olyan ritka vagy nem közönséges fajokat válogattunk ki, amelyek egy-egy élőhelytípushoz (sztyepp, erdőssztyepp, erdő) hűségesen kötődnek. Ez a fajszám a román flóra több mint 3000 növényfajának vagy a történelmi Erdély 2100 edényes fajának csupán elenyésző hányadát képviseli, azonban jó alapot teremthet a további, más célú, adatgyűjtés és közlés számára. A következőkben növényföldrajzi elterjedés (flóraelem) szerint csoportosítva fogjuk bemutatni a fajokat, mindegyik fajhoz rövid leírást, fényképet vagy ábrát, elterjedési térképet a medencén belül, a fajjal kapcsolatos közléseket csatolva.

kapcsolódó

» cikkek
» az adatbázisról
» irodalomjegyzék

további természettudományi adatbázisok

» Erdélyi folyók élővilága adatbank

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék